BU GECE KADİR GECESİ.....


Doğrusu biz, Kur’an-ı kadir gecesinde indirmişizdir.Kadir gecesinin ne olduğunu sen bilir misin? Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır. Melekler ve Cebrail o gecede Rablerinin izniyle her türlü iş için inerler. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir (Kadir Sûresi)
“Kullarım sana Beni sorarlarsa bilsinler ki Ben, şüphesiz onlara yakınım. Benden isteyenin dua ettiğinde duasını kabul ederim.” (Bakara/186)
“Ey nefislerine zulm eden kullarım! Allah’ın rahmetinden umudunuzu kesmeyin. Doğrusu Allah günahların hepsini bağışlar. Çünkü o bağışlayandır, merhametlidir.” (Zümer/53)
İbnu Ömer (ra) anlatıyor: Resûlullah (sas)’a “Kadir Gecesi Ramazan’ın neresinde?” diye sorulmuştu. “O, Ramazan’ın tamamında.” diye cevap verdi. (Ebu Davud)
Kadir Gecesi’ni Ramazan’ın son onunda arayın. (Buhârî)
“Ey Rabbimiz! Nûrumuzu bizim için tamamla, bizi bağışla; çünkü senin her şeye hakkıyla gücün yeter” (Tahrim/8)
“Kim Kadir Gecesi’ni, faziletine inanarak ve alacağı sevabı Allah’tan bekleyerek ibadet ve taatla geçirirse geçmiş günahları bağışlanır”(Buhari ve Müslim)
“Rabb’imiz! Bize dünyada iyiyi, ahirette de iyiyi ver. Bizi ateşin azabından koru.” (Bakara/201)  
Müminlerin annesi Hz. Aişe (r.anhâ) anlatıyor: Dedim ki: Ya Resûlallah, Kadir Gecesi’ni bilirsem onda ne şekilde dua edeyim?  Şöyle buyurdu: Allâhümme inneke afüvvün kerîmün tuhibbü’l-afve fa’fü annî (Allah’ım sen affedicisin,affı seversin, beni affeyle).
“Hz. Peygamber (sas)’e ümmetinin ömrü gösterilmiş. Resûlullah, önceki ümmetlerin ömrüne nisbetle kısa olduğu için, amelde onların uzun ömürde işlediklerine yetişemezler diye bu ömrü kısa bulmuş. Bunun üzerine Cenab-ı Hakk bin aydan hayırlı olan Kadir Gecesi’ni vermiştir.” (Muvatta, İmam Malik)

Dualarda buluşalım... hayırlı kandiller :)

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Oradan Buradan Her Telden.... 005

Weightlifting Fairy Kim Bok Joo Konusu ve ilk Bölümü...

Ne İzledim?? (Bir Film Bir müzik)